Pesten en cyberpesten in het onderwijs

Gie Deboutte
Paperback
ISBN 978-94-6337-005-9
Pesten en cyberpesten in het onderwijs Gie Deboutte
Paperback
ISBN 978-94-6337-005-9
€ 26,50
incl. BTW

Beschikbaarheid: In productie


Korte inhoud

Details

Pestgedrag tussen studenten uit het hoger onderwijs kreeg tot nu toe maar weinig aandacht. De meeste hogescholen en universiteiten beschikken nog niet over een consistent preventief (cyber)pestactieplan. Wanneer (cyber)pestproblemen de kop opsteken valt men vaak terug op het bestaande ondersteuningsaanbod. Van een groepsdynamische, contextuele aanpak is geen sprake. Hierdoor wordt de eigenheid van pestsituaties miskend.

Dit boek belicht het aparte karakter van (cyber)pesterijen en trekt bewust de kaart van een integrale, hogeschool-brede aanpak. Steunend op wetenschappelijk onderzoek krijgen hogescholen en universiteiten theoretische en praktische handvatten aangereikt waarmee ze hun huidige anti-pestaanpak in vraag kunnen stellen en versterken. Aan de hand van een begeleidingscontinuüm worden alle verantwoordelijkheden in kaart gebracht en oplossingen geformuleerd. Hoe geef je als hogeschool gevolg aan meldingen door derden? Wie bemiddelt na een incident? Hoe werk je toe naar een herstelgerichte afwikkeling? Wanneer en op welke manier betrek je de omgeving van de betrokkenen (ouders, vriend(in), partner ...)? Uitgewerkte gespreksscenario's verduidelijken de manier waarop het gesprek met pestkoppen en slachtoffers kan worden gevoerd. Concrete cases uit Vlaanderen en Nederland maken het geheel concreet.

Gie Deboutte is stafmedewerker bij Leefsleutels en voorzitter van het Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen Pesten. Hij is betrokken bij cyberpestonderzoek aan de Universiteit Antwerpen en medewerker van de Dienst Studentenbeleid aan de UC Leuven-Limburg. Voor zijn inzet rond het terugdringen van pestgedrag bij kinderen en jongeren kreeg hij van Pax Christi Vlaanderen de titel van 'Ambassadeur van de vrede'.

Details

Extra informatie

Auteur(s)Gie Deboutte
IllustratorNee
ISBN978-94-6337-005-9
Gewicht1g
Cover typePaperback
Formaat160 x 240
Aantal pagina's160
Geplande publicatiedatum8 dec. 2017
Koop online bij: Standaard Boekhandel

 

Copyright © 2017 - Pelckmans Pro maakt deel uit van Pelckmans uitgevers.
Algemene voorwaarden | Privacy & Cookies