3 voordelen van het basisinkomen

31-03-2017

Nele Lijnen illustreert in haar boek Win for life samen met bekende en minder bekende landgenoten hoe ons land er kan uitzien als we het basisinkomen invoeren. In het boek geeft ze een duidelijk en eenvoudig antwoord op vragen zoals "Wat is een basisinkomen en wat is het niet?", "Kunnen we dit betalen?" en "Wat zijn de voordelen?". In dit artikel licht ze alvast drie voordelen toe. 

1. Het basisinkomen verkleint de ongelijkheid

Het basisinkomen bekampt ongelijkheid op langere termijn structureel omdat het ondernemerschap, vrij initiatief en bijscholing aanmoedigt en armoede uitroeit. Het creëert namelijk meer kansengelijkheid, terwijl mensen wel nog steeds volop de vruchten mogen plukken van risico dat ze hebben genomen, uitzonderlijk talent, hard werken, enz. 

Het basisinkomen zorgt er in deze redenering voor dat de balans wat meer overhelt naar goede ongelijkheid (ongelijkheid door merite, valorisering van verschil in talent, enz) en dat het slechte ongelijkheid wegwerkt (armoede, meer bestaanszekerheid door meer kansen).

2. Het maakt mensen zelfredzaam en onafhankelijk

Het basisinkomen wordt aan iedereen apart uitbetaald. Dat zorgt voor de emancipatie van elk individu ten opzichte van een samenwonende, echtgenoot, echtgenote, of anderen waarvan men zich financieel afhankelijk voelt. Ook niet- of minder werkende partners in een relatie zijn dus minder afhankelijk van hun werkende partner dan in het huidige arbeidsmodel.

3. Het beloont onbetaalde arbeid

Heel wat mensen verrichten werk dat niet als volwaardig wordt aangezien omdat het onbetaald is. Denk maar aan huismoeders en -vaders die jaren de zorg voor het gezin opnemen, vrijwilligers die heel veel zorgtaken opnemen en verenigingen doen draaien, grootouders die voor kleinkinderen zorgen, mantelzorgers die zorgen voor zieke of hulpbehoevende familieleden, buren of vrienden, … Allemaal nuttige taken die in ons huidige economisch model simpelweg niet meetellen. 

We stellen bovendien vast dat het aandeel van onbetaald werk snel toeneemt, nu door de technologische ontwikkelingen bedrijven steeds meer taken doorschuiven naar de gebruiker. Denk maar aan de banken waarbij gebruikers via pc-banking het meeste werk zelf verrichten, self-scanning in grootwarenhuizen, online winkelen,… Een basisinkomen erkent, beloont en stimuleert deze onbetaalde inzet van vrijwilligers en gebruikers.

 

Meer weten over het basisinkomen?

Ontdek de andere voordelen en de antwoorden op verschillende belangrijke vragen in Win for life van Nele Lijnen. 

Naar het boek

 

 

 

Ben jij al overtuigd? Teken dan de petitie om het basisinkomen onder de aandacht van de Belgische regering brengen. Door deze petitie mee te ondertekenen ondersteun jij de oproep om te onderzoeken of en hoe het basisinkomen bij ons kan ingevoerd worden. 

Teken de petitie

Alle nieuwsartikelen

 

Copyright © 2019 - Pelckmans Pro maakt deel uit van Pelckmans uitgevers.Algemene voorwaarden | Privacy | Cookies