Dit zeggen lezers over 'Naar gedeeld leiderschap' van Koen Marichal en Karen Wouters

16-10-2018

'Naar gedeeld leiderschap' toont organisaties de weg vooruit van oud naar nieuw leidinggeven. Verschillende leidinggevenden doken in het boek en gaven hun ongezouten mening. 

“Warempel een boek over leiderschap dat over leiderschap gaat. Althans waarover het moet gaan! Over echte mensen én echte organisaties. En vooral over de interactie daartussen. Verschuivende macht en verantwoordelijkheid, de pijn maar ook de hoop die daarmee gepaard gaat? Geen taboe wordt gespaard. De auteurs leveren een hoogst toegankelijk, mooi geschreven boek af dat voorzien is van een stevige wetenschappelijke onderbouw. Een aanrader voor leiders én voor volgers. Voor iedereen die midden in de verandering zit of deze ziet aankomen. Voor iedereen dus!”
Prof. Dr. Geert Van Hootegem, Algemeen Directeur HIVA KULeuven

“Een heel herkenbaar verhaal, waarbij ik 5 jaar terug in de tijd ben gekatapulteerd. Ik hou van de opbouw waarbij een aantal geïnterviewden vanuit praktijk en ervaring aangeven hoe onzeker het voor hen allemaal was aan de start, en hoe ze het traject van vallen en opstaan naar een organisatievorm van “direct” leidinggevende naar “coachend” leidinggeven hebben doorworsteld met wisselend succes. Een flashback naar de onwennige verandering voor onze leidinggevenden, maar ook voor al onze medewerkers die plots geconfronteerd werden met een leidinggevende die vragen stelde ipv oplossingen aanreikte. Een aanrader voor iedereen die zelfsturing in de praktijk wil omzetten.”
Bart Van Waeyenberge, General Manager J&J Supply Chain

“Het boek geeft me houvast, duidelijke do's en don'ts en vooral hulpmiddelen om het leiderschapsverhaal in de kanteling naar multisiciplinaire teams bespreekbaar te maken. Mooie studie, goeie focus, behapbaar gebracht.”
Ruben Missinne, Head Business Analytics & Insights Colruyt Groep

“Een verhelderend en pragmatisch boek dat inzicht geeft in de échte uitdagingen van een transformatie naar een organisatie met meer autonomie. Ik was onder de indruk van hoe herkenbaar de issues worden geschetst en hoe helder en concreet de de voorstellen van aanpak zijn. Heel relevant en rakend.”
Geert Pauwels, CEO Lineas

“Dit is geen perfect boek en daarom zoals de visie van de auteurs op leiderschap: open. Geen nieuw model dat is uitgevonden, maar een visie, aanpak om leiders te vinden. VUCA is in eerste instantie een maatschappelijk gegeven, dus moeten we ook in onze professionele omgeving economischer zijn en de sterktes van medewerkers zoeken, expliciteren en samen leggen. De auteurs illustreren hun visie met een een voorstel van aanpak, experience-based, voor deze puzzel in diversiteit. We “moeten” om de kloof tussen de enkele grote bedrijven die het op alle vlakken goed doen en de anderen te dichten. “
Johan Ceulemans, Chief People Officer Partena Ziekenfonds

“Dit is een eerlijk, realistisch en tegelijk inspirerend verhaal voor organisaties die de switch willen maken van de klassieke hiërarchie naar meer autonome teams en gedeeld leiderschap. Zowel kansen als problemen en mogelijke positieve interventies worden helder geschetst vertrekkend van meerdere praktijkstudies. Inzichten uit deze studies leiden tot conclusies voor een oordeelkundige aanpak met oog voor de belangen van de organisatie as such en van haar klanten, medewerkers en leidinggevenden. Ook los van veranderingsprocessen op vlak van organisatiestructuur of -modellen kunnen organisaties in het concept van gedeeld leiderschap zuurstof vinden.”
Koen Oosterlinck, Gedelegeerd Bestuurder, vzw Broeders van Liefde

“Dit boek is een mijlpaal in de literatuur over zelfsturende teams. Marichal en Wouters kijken diep in de ziel van organisaties en beschrijven het complexe traject dat leidinggevenden bij een organisatieomslag afleggen. De auteurs geven duidelijk aan hoe organisaties hun leidinggevenden kunnen ondersteunen bij hun persoonlijke leiderschapstransformatie. De vele praktijkgetuigenissen brengen het boek tot leven en maken het boek herkenbaar. Dit boek is onmisbaar voor iedereen met interesse in de rol van leiderschap.”
Pascal Pollet, Chairman QRM Institute, Principal Engineer Sirris

“Het boek vertrekt vanuit onderzoeksmateriaal uit vier verschillende organisaties die voor een migratie naar meer zelfsturende teams hebben gekozen. Deze praktijkvoorbeelden worden treffend en verhelderend toegelicht binnen een toegankelijk theoretisch kader verwijzend naar een zeer exhaustieve literatuurlijst. Voor organisaties in “transitie” beveel ik dit werk ten zeerste aan.”
Prof. Dr. Eric Mortier, Gedelegeerd Bestuurder UZ Gent

“In hun boek ‘Naar gedeeld leiderschap. Van oud naar nieuw leidinggeven’ onderzoeken beide auteurs het paradoxale samenspel van leiding geven en autonome teams. In het huidige organisatiedenken waarbij zingeving, betrokkenheid, ‘lean’ en innovatie de nieuwe heilige graal zijn in het hypercompetitieve bedrijfslandschap lijken zelfsturende teams wel de toverformule. De auteurs maken duidelijk dat zonder begeleiding, bereidheid tot zelfreflectie en ontwikkeling het pad naar succes niet evident is. Er wordt niet enkel via voor iedereen herkenbare voorbeelden de groeipijnen van autonome teams en hun leiders geschetst; het boek gaat verder en duidt aan de hand van recent wetenschappelijk onderzoek de onderliggende menselijke en organisationele dynamieken. Bovendien biedt het voor de begeleiders van teams en hun leidinggevenden een aantal interventietechnieken inclusief de praktijkervaringen ermee. Voor zij die overtuigd zijn dat de organisaties van morgen gebouwd zijn op sterke teams en ditto leidinggevenenden een must read.”
Jan Van Acoleyen, Chief HR Officer Proximus

“Dit boek is een fantastische exploratiereis, vanuit literatuuronderzoek, urenlange gesprekken, praktisch uitproberen met vallen en opstaan, maar steeds met veel respect en een open blik. Elke manager die overtuigd is dat het in zijn context beter kan dan vandaag, maar niet weet hoe dit aan te pakken, zal aan dit boek veel plezier, reflectie en steun beleven. Reeds in de openingszin wordt de uitdaging duidelijk in het beeld van “het paleis versus het tentenkamp”, het één veilig, vol status, maar ook verstikkend en zwaar, het ander risicovol, zonder veel uitstraling, maar luchtig en flexibel. Het boek is een schitterende mengeling van theorie en praktijk, academisch onderbouwd en toch ook intuïtief, altijd explorerend en nooit belerend. Een aanrader voor elke manager op zoek naar zijn leiderschapsstijl voor morgen.”
Ludo Van den Kerckhove, Director Delaware Consulting Belux

“Zoals het boek terecht schetst, lukt zelfsturing pas als ook het bijhorende identiteitswerk zowel bij de CEO zelf als bij de medewerkers ruimte en ondersteuning krijgt. Het raakt ‘je vel’, het confronteert je met wie je bent, met de emoties, overtuigingen en waarden die je hebt opgebouwd doorheen je persoonlijk leven. De keuze voor zelfsturende/autonome teams kan maar zinvol én succesvol zijn, als ook als je als organisatie, maar ook als leider je missie in vraag stelt. De focus verschuift fundamenteel van interne efficiëntie naar externe impact.”
Martin Ruebens, secretaris-generaal Departement Kanselarij en Bestuur Vlaamse Overheid

"Dit boek gaat over een blinde vlek voor veel organisaties die richting zelfsturing gaan: ontwikkeling van nieuw leiderschap. Dikwijls wordt de leidinggevende laag eenvoudig weggesnoeid. Maar autonome teams hebben juist sterk leiderschap nodig. Maar hoe ziet leiderschap eruit in zelfsturende organisatie? Dit boek, dat ondanks de academische achtergrond zeer leesbaar en toegankelijk is, laat zien hoe leiders die zijn opgeleid in een bureaucratische setting zichzelf opnieuw kunnen uitvinden. En dat is echt een verrijking voor de leiderschapsliteratuur."
Lenette Schuijt, zelfstandig organisatie-adviseur & leiderschapstrainer

“Dit boek helpt je in vraag stellen hoe je als leider en mens kijkt naar verandering en je persoonlijk leiderschap vanuit de intentie je organisatie naar een hoger niveau te brengen, onafhankelijk van je positie en rol. Met andere woorden waarom je iets doet is minstens even belangrijk als hoe je de dingen doet. Eén ding is wel duidelijk. De motor van het nieuwe gedeelde leiderschap moet aanslaan. Zo niet zullen organisaties hopeloos achter blijven. Dit boek is een sleutel die je helpt die motor aan te zetten en te rijden met gps naar je nieuwe bestemming. Niet vanuit de achteruitkijkspiegel kijken maar in je eigen spiegel kijken en je energie en goesting volgen. Nu is het aan ons allemaal om de motor draaiende houden… met stilvallen en terug opstarten.”
Philippe Persyn, HR Head Supply Chain Head EMEA, Johnson & Johnson

Ontdek het zelf!

Naar gedeeld leiderschap  Naar het boek
  
Alle nieuwsartikelen

 

Copyright © 2020 - Pelckmans Pro maakt deel uit van Pelckmans uitgeversAlgemene voorwaarden | Privacy | Cookies