#ZigZagHR – Waarom de beste HR geen HR meer is

24-09-2018

Kleur buiten de huidige HR-lijnen en join the #ZigZagHR-Movement

Lesley Arens en Lisbeth Claus, twee vrouwen met een heel verschillende achtergrond en carrière, gingen samen een internationaal project aan: het schrijven van een HR-managementboek en het opzetten van een #ZigZagHR-Ecosysteem. Beide auteurs geloven dat de nieuwe context van het werk en de werker in de 21ste eeuw vereist dat we de traditionele HR-aanpak loslaten.

Met hun boek en #ZigZagHR-Beweging willen de auteurs bedrijven, organisaties én HR een spiegel voorhouden, met als kernboodschap dat de klassieke HR niet meer volstaat en dat er een extra dimensie nodig is om te evolueren naar een ‘progressief HR’.

Lesley Arens: “We moeten nieuwe manieren van denken en doen in HR verkennen; dat is de essentiële boodschap van #ZigZagHR, maar dan wel zonder bruggen op te blazen. Tactisch en strategisch #ZigZaggen en veranderen, vernieuwen en voor- uitgaan is de boodschap. Ook al is het kader vandaag nog vaag, we kunnen nu al uitzoeken welke HR onze doelstellingen het best dient in de nieuwe context.”

Een nieuw ecosysteem

De auteurs reiken in hun boek #ZigZagHR-Model aan waarin ze verschillende inzichten rond medewerkers, loopbanen, competenties en HR-operations helder uiteenzetten. Ze helpen de lezer de theorie ook in de praktijk te brengen aan de hand van online toolkits.

Lisbeth Claus: “De werkgever is niet langer alleen een baas, maar dient ook een partner te zijn in de talentontwikkeling van een team van medewerkers. Een succes- vol werker is immers niet langer een individu met diepgaande kennis, ervaring en vaardigheden, maar iemand die zijn/haar competenties in teamverband kan waarmaken in een wendbare omgeving.”

Met hun visie en model hopen de auteurs een (internationaal) #ZigZagHR- Ecosysteem op te zetten: een dynamische en heterogene community van pro- gressieve HR-professionals én niet-HR-professionals, die over de grenzen van het eigen bedrijf heen innovatieve oplossingen bedenken en uitwisselen.

Lesley Arens: “We denken dat HR ook een stukje ‘chutzpah’ nodig heeft: wat arro- gantie, lef en onbeschaamdheid om de boot te kantelen.”

Have the courage to follow us and show others how to follow. Have the grinta to stand up and join in, and together we can shape the future of HR.

Alle nieuwsartikelen

 

Copyright © 2020 - Pelckmans Pro maakt deel uit van Pelckmans uitgeversAlgemene voorwaarden | Privacy | Cookies