Leiderschap en het belang van een goed verhaal

10-07-2017

In De kleren van de leider bespreken Koen Marichal en Jesse Segers de ware betekenis van leiderschap, de rollen en verantwoordelijkheden en de motivaties van de leider. Aan de hand van 19 inzichten en getuigenissen van leiders, inspireren ze tot actie voor meer leiderschap. In dit artikel bespreken ze een van die inzichten: het belang van goede verhalen. 

Marketing en verhalen

Naar goede verhalen is vraag. Ze zijn een krachtige manier om mensen bijeen te brengen, om betekenis te geven en om tot actie te inspireren. Verhalen hebben een systemische werking. Ze werken als ‘attractoren’ die energie en aandacht mobiliseren. Dat is omwille van hun emotionele lading.

In marketing worden verhalen dan ook voluit ingezet en er is geen TED-talk die niet begint met een persoonlijk verhaal. Goede verhalen ‘beroeren het hart’ en verspreiden zich viraal. Ze zorgen voor gedeelde betekenis en dat is de basis voor gedeeld werken en leven.

Verhalen zorgen voor identificatie

Het gebruik van verhalen en anekdotes is één van de strategieën die leiders gebruiken om ervoor te zorgen dat ze charismatisch overkomen bij hun volgers. Verhalen zorgen voor een identificatie met het hoofdpersonage om zo de boodschap makkelijk te laten begrijpen en onthouden.

‘Heb ik het verhaal?’ is een identiteitsvraag. Het betekent dat je duidelijk bent over wie je bent, waarvoor je wilt staan en wat je wilt bereiken als leider. Je hebt niet alleen je verhaal, je bent het ook. Het leiderschapsverhaal brengt op een unieke manier de context, de opdracht en de eigen persoonlijkheid samen. Het verantwoordt ook de unieke plek die de leider in een groep inneemt. Een leiderschapsverhaal beantwoordt de vragen: ‘Waarom ben ik hier?’ ‘Hoe en waarom ben ik een leider geworden?’

Leiderschapsverhalen: 3 soorten

Studies tonen aan dat er vier soorten authentieke leiderschapsverhalen bestaan. Ten eerste, een verhaal van een natuurlijk geboren leider. Het is evident dat hij/zij ons leidt.

Ten tweede, een verhaal dat ontstaat uit een worsteling. Meestal is er een cruciaal moment in het leven van de leider dat ervoor gezorgd heeft dat de persoon de behoefte voelt om een bepaalde onrechtvaardigheid te bestrijden in de wereld. Vaak zit er ook een moreel element in deze verhalen omdat er makkelijkere, minder ethische manieren waren om met dat kritische moment om te gaan.

Een derde type authentiek leiderschapsverhaal gaat over het vinden van een groter doel. Hier komt vaak een persoonlijk verhaal samen met dat van een collectieve beweging waar ze zich mee identificeren. Het laatste type verhaal vloeit voort uit leren van eigen ervaringen. Leren van eigen fouten of van positieve of negatieve rolmodellen.

Al deze verhalen zijn niet alleen een kwestie van techniek, maar vooral van zijn. Je mag de volledige batterij communicatietechnieken aangeleerd krijgen, als je geen helder verhaal hebt, zal je leiderschap minder geloofwaardig zijn.

Authentiek leiderschap

Volgers bepalen de authenticiteit van hun leider aan de hand van zijn verhaal: is het coherent en geloofwaardig? Zijn de geclaimde vaardigheden, waarden en overtuigingen overtuigend uitgelegd en gewettigd door het levensverhaal? In welke mate maakt het verhaal de leider prototypisch genoeg voor de groep en in welke mate maken zij deel uit van het grotere verhaal? In welke mate klopt het verhaal met eerder getoond gedrag en met verhalen die door anderen verteld worden over de leider? Dit soort verificatie zorgt ervoor dat het zelfbeeld van de leider duidelijker wordt, wat de verdere ontwikkeling van authentiek leiderschap bevordert.

Wat kun jij doen?

  • Bekwaam jezelf in het vertellen en gebruiken van verhalen als manier om verandering te brengen.
  • Besteed bewust tijd en aandacht aan de ontwikkeling van jouw eigen leiderschapsidentiteit.
  • Onderzoek de verschillende rollen die je hebt en maak er een verhaal van.
  • Onderzoek in welke mate je beeld over leiderschap aangepast is aan de noden van de omgeving.
  • Stap in nieuwe ervaringen, vraag feedback, doe aan introspectie, organiseer reflectie, zorg voor reserve en steun.
  • Stel jezelf bij elke presentatie de vraag of je verhaal helder is en klopt.

 

 

Meer lezen over leiderschap?

In De kleren van de leider combineren Koen Marichal en Jesse Segers getuigenissen van leiders met de actuele stand van zaken in wetenschappelijk leiderschapsonderzoek en komen zo tot 19 interessante inzichten over leidinggeven.

Bestel nu

Alle nieuwsartikelen

 

Copyright © 2020 - Pelckmans Pro maakt deel uit van Pelckmans uitgeversAlgemene voorwaarden | Privacy | Cookies