Wat voor soort manager wil je zijn?

11-03-2019

“Begin met kopiëren wat je goed vindt. Kopieer, kopieer, kopieer. Bij de laatste kopie zul je jezelf vinden.” - YOHJI YAMAMOTO

Wie je kopieert, is duidelijk: je helden, de mensen die je inspireren, de managers die je lieten evolueren. (Trouwens, wanneer heb jij voor het laatst zelf iemand geïnspireerd?) Wat je moet kopiëren, is iets minder duidelijk. Als je kopieert, moet je niet zozeer de stijl van iets of iemand kopiëren, maar eigenlijk vooral de gedachte daarachter. Je moet er immers niet als je helden willen uitzien; je wilt wel kunnen zien wat zij zien/zagen … en hopelijk hetzelfde kunnen uitstralen.

Er is niks mis met kopiëren. Zelfs Kobe Bryant, een van de allergrootste – in meerdere betekenissen van het woord – basketspelers geeft grif toe dat hij al zijn trucjes heeft geleerd door urenlang naar videobanden te staren. Maar omdat hij fysionomisch net iets anders in elkaar stak als zijn helden moest hij de trucs toch allemaal zelf herinterpreteren – en ze chunken! – om ze te doen kloppen. Dat geldt bij het managen ook. Maak eigen wat je van anderen hebt gezien en geleerd.

Je hebt veel verschillende managementstijlen. Je hebt micromanagement en het volledig tegenovergestelde: het laisser-faire. Het ideaal lijkt mij ergens tussenin te liggen. Immers, volledig loslaten lijkt mij meestal toch een vorm van verschuilen. Van het ‘heer en meester’ management ben ik ook geen grote fan. Een goede manager moet in mijn ogen kunnen zeggen: ‘You take the risk, I take the blame!’ Maar tot welke gradatie laat je mensen tegen de muur botsen? Wanneer kom je tussenbeide? Daar kun je alleen achter komen als je goed en veel met je medewerkers communiceert.

Het hangt er ook van af in welke staat jouw afdeling zich bevindt. Wanneer het vijf voor twaalf is, zal de tijdsdruk om zaken opgelost te krijgen enorm hoog liggen. Wanneer het nog volop rozengeur en maneschijn is, is er veel meer geduld op toplevelniveau om nieuwe zaken uit te proberen. Dat heeft een impact op de mogelijke managementstijlen die je kunt hanteren, alvast op korte termijn. Op langere termijn balanceert dat zichzelf uit, want in beide gevallen wordt er uiteraard verwacht dat de resultaten dan op niveau zitten.

Ik neem er een blad bij en begin wat te spelen met enkele kernwoorden. Ik zet ze willekeurig op het blad, Nederlands en Engels door elkaar: zelfbewustzijn, reliability, resultaatgerichtheid, visie, strategie, engagement, betrokkenheid, benoem wat je ziet, enthousiasme, bezieling, bright future, goal & action oriented, resourcefulness, empathie, blueprint, actie, relatie, respect, zorgzaam, game plan … En voor ik het goed en wel besef vormt er zich een acroniem op mijn blad:

Z = Zen: ken jezelf, wees je ervan bewust wat je kunt en niet kunt. Zorg ervoor dat je carrière in lijn blijft met je capaciteiten en vaardigheden van het moment en vermijd de genadeloze confrontatie met het Peter Principle. Een gezonde stretch echter is altijd welkom.

E = Engagement: elke relatie met je medewerkers start vanuit vertrouwen. Betrokken medewerkers maken het verschil. Creëer een omgeving waar mensen willen bijhoren en waar verandering omarmd wordt. Belangrijk is om te ‘connecteren’ met je mensen. Er dient een ‘klik’ te zijn.

B = Blueprint: vertaal de visie in een duidelijke strategie. Markeer de belangrijkste mijlpalen. Hou rekening met alle aspecten van het bedrijfsleven. Beantwoord de vraag: “Wanneer zijn we goed bezig?” Tracht dit om te zetten in belangrijke key performance indicators (kpi’s) zodat de vertaling van visie naar value meetbaar wordt.

R = Resourcefulness: het vermogen om op een gedreven manier dingen ‘op het moment’ uit te zoeken en op te lossen. Het is een mega-competentie die absoluut noodzakelijk is voor eender welke manager en is een verzameling van onderliggende competenties zoals intelligentie, pragmatisme, creativiteit, risicobereidheid, emotionele intelligentie, analytisch vermogen, communicatieve vaardigheden …

A = Action: resultaatgerichtheid. Op het einde van de rit zijn het de resultaten die tellen. Dan toon je dat je erin geslaagd bent strategisch goed te denken, je mensen goed aan te sturen en te begeleiden en met die visie en die medewerkers ook echt resultaten te halen. Begrijp het speelveld en de onderliggende verbanden tussen financiële cijfers en operationele activiteiten, tussen leading en lagging indicators, tussen oorzaak en gevolg. Discipline is daarbij belangrijk. Je moet consequent en iteratief de voortgang van de business capteren en bijsturen aan de hand van duidelijke concrete afspraken (met telkens een ‘owner’ en een opleverdatum). “A goal is a dream with a deadline”, zegt Napoleon Hill dan ook volledig terecht.

Ik zie het. De drie noodzakelijke pijlers zitten hier in verschillende laagjes mooi verwerkt: ‘people, strategy, execution’. Ik ben tevreden: dit zal me richting geven.

DOE ZOALS DE ZEBRA

Zebra’s hebben een uitstekend gehoor. Ze kunnen hun oren in elke mogelijke richting draaien. Als manager ben je maar op je best als je goed kunt luisteren. Luisteren naar de verzuchtingen van je klanten en leveranciers, maar natuurlijk ook – en vooral – naar je medewerkers. Maar luisteren is ook meer. Soms moet je tussen de lijnen kunnen lezen of de ‘gelaagdheid’ van een boodschap kunnen vatten. Een zebra kan zich buiten een excellent zicht en gehoor ook beroepen op een quasi perfect reuk- en smaakorgaan. Managen kan niet alleen maar een rationele activiteit zijn. Je hebt je zintuigen nodig. Goed kunnen luisteren, zaken kunnen opvangen en kunnen vertrouwen op instinct … daar draait het buiten intelligent business doen ook allemaal om.

Uit Zebra-management van Tim Claes. Zebra-management is het eerste boek in de Management Safari van Tim Claes.

Over de Management Safari

De Management Safari is een trilogie bestaande uit Zebra-management (voorjaar 2019), Giraffe-management (najaar 2019) en Flamingo-management, waarbij elk luik symbool staat voor een specifieke managementaanpak. Ze steunen daarbij wel alle drie op dezelfde fundamenten: mensen – strategie – uitvoering. Als manager moet je immers altijd je mensen laten groeien, resultaten halen en een duidelijke strategie uittekenen. Dat blijkt in de praktijk echter vaak even complex als uitdagend. De Management Safari verschilt van andere managementboeken omdat het inzicht biedt vanuit driedimensionaliteit: het wonderlijke samenspel van mensen, strategie en uitvoering. Want alles heeft met elkaar te maken.

Zebra-management concentreert op de uitvoering, en helpt mensen in managementfuncties om hun strepen te verdienen als manager. Aan de hand van inspirerende storytelling vertelt Tim over hoe hij crisissituaties het hoofd bood en hoe je als manager resultaatgericht kan handelen, aangevuld met handig bruikbare inzichten en tips. Giraffe-management focust op de mensen, en moedigt aan om je nek uit te steken als manager. Dit keer vertrekt het boek vanuit een stabiele situatie, en hoe de manager door in te zetten op samenwerking het bedrijf doet groeien en succes boekt om tot een situatie te komen waar zowel het bedrijf als de manager zelf trots op kunnen zijn. Het slotluik Flamingo-management focust op het strategische luik met tools voor innovatie en een lange termijn strategie die het bedrijf overstijgt. Hoe integreer ik vandaag de business trends van morgen? Of, hoe kan ik zelf de disruption creëren?

Zebra Management

Ontdek Zebra management

 


Over Tim Claes

Tim Claes (1975) kan terugblikken op twintig jaar managementervaring bij onder andere Axias, Real Software, Realdolmen, Idea en Astadia (Antwerpen, Brussel, Londen, New Delhi en Houston). Tim geeft ook inspiratiesessies en is te boeken via https://managementsafari.be/contact/.  

Alle nieuwsartikelen

 

Copyright © 2020 - Pelckmans Pro maakt deel uit van Pelckmans uitgeversAlgemene voorwaarden | Privacy | Cookies