Zo vermijd je een burn-out of bore-out bij je werknemers

09-08-2017

Volgens een bevraging van Acerta (bij 470 CEO’s) vrezen steeds meer bedrijfleiders dat werknemers uit zullen vallen met mentale gezondheidsklachten. (bron: Knack) Maar hoe kan je dit als leider voorkomen en hoe kan je ervoor zorgen dat je werknemers gelukkig blijven?

Ten opzichte van twee jaar geleden nemen CEO’s de helft meer initiatieven om medewerkers gemotiveerd en tevreden te houden. Ze zijn zich echter wel meer bewust van mogelijke gezondheidsproblemen bij hun personeel. En het gaat dan vooral over mentale klachten zoals burn-outs, depressies of bore-outs.

Zelfdeterminatie maakt werknemers gelukkig

De mens is een emotioneel wezen. We doen wat ons gelukkig maakt. Maar wat maakt ons gelukkig? Zelfdeterminatie: zelf zoveel mogelijk mogen beslissen hoe we leven. De mens moet de regisseur zijn van zijn leven.

Zelfdeterminatie bestaat uit drie elementen: autonomie, gemeenschapsgevoel en competentie. De essentie van deze sterk onderzochte motivatietheorie is dat alles wat extrinsiek opgelegd wordt, demotiverend werkt in vergelijking met vrijwillig gekozen taken. Mensen willen zelf kunnen kiezen. Dat verklaart waarom mensen opeens minder gemotiveerd zijn als ze betaald worden voor een taak die ze de dag daarvoor nog vrijwillig deden. Van de ene dag op de andere voelt het niet meer aan als iets dat ze willen doen, maar eerder als iets dat ze moeten doen.

Meer motivatie door zelf taken te kiezen

Leiderschap beïnvloedt mensen om te veranderen. Deze verandering zal duurzamer zijn als mensen hiervoor kiezen uit vrije wil. Als mensen uit vrije wil keuzes maken, zelfs in heel beperkte mate, zonder externe druk, beloningen of straf, dan passen mensen hun zelfbeeld aan. En omdat mensen trouw willen blijven aan zichzelf, zullen ze in dezelfde lijn blijven handelen en zo hun keuzes en hun zelfbeeld verder bevestigen.

Als teamleider is het dan ook zinvol om mensen zelf hun taak (publiekelijk) te laten kiezen en hen daarna bijvoorbeeld te vragen schriftelijk na te denken over mogelijke obstakels om deze taak tot een goed einde te brengen en wat succes in deze taak voor hen betekent.

Doordat ze de taak zelf kiezen en betekenis geven, blijven ze een gevoel van controle houden over hun werk. En zolang dat het geval is kan de leider de intrinsieke motivatie verder verhogen door gebruik te maken van deadlines, verbale erkenning en feedback over iemands competentie.

Meer vertrouwen, motivatie en inzet

Zelfsturing is hot vandaag en surft mee op de ruime aandacht voor ondernemerschap en start-ups. Ook klassieke, meer hiërarchische en bureaucratische organisaties zetten in op meer zelfsturing om zo een hogere graad van betrokkenheid, eigenaarschap en flexibiliteit bij hun medewerkers te bereiken. Hoe meer mensen uit vrije wil kunnen kiezen, hoe harder ze zich spontaan zullen inzetten voor hun taken en hoe meer eigenaarschap ze zullen tonen. Zonder keuzevrijheid blijft vertrouwen beperkt, motivatie extrinsiek en inzet berekend. Bovendien creëer je zo een context waarin mensen hun doel kunnen realiseren. 

Alles over goed leiderschap in 19 inzichten

In De kleren van de leider brengen Koen Marichal en Jesse Segers getuigenissen van leiders die betekenisvol zijn voor hun organisatie. Ze combineren die met de actuele stand van zaken in wetenschappelijk leiderschapsonderzoek en komen tot 19 inzichten. De kleren van de leider zet aan tot reflectie, gesprek en keuzes, en inspireert zo tot actie voor meer leiderschap.

Nu kopen

Alle nieuwsartikelen

 

Copyright © 2020 - Pelckmans Pro maakt deel uit van Pelckmans uitgeversAlgemene voorwaarden | Privacy | Cookies